logo

Last Update

This profile was last updated on 11/3/2008 and contains contributions from the  Zoominfo Community.

is this you? Claim your profile.

Wrong Maria Clara?

Maria Clara

GET ZOOMINFO GROW

+ Get 10 Free Contacts a Month

Please agree to the terms and conditions.

I agree to the  Terms of Service and  Privacy Policy. I understand that I will receive a subscription to ZoomInfo Grow at no charge in exchange for downloading and installing the ZoomInfo Contact Contributor utility which, among other features, involves sharing my business contacts as well as headers and signature blocks from emails that I receive.

THANK YOU FOR DOWNLOADING!

computers
 • 1.Download
  ZoomInfo Grow
  v sign
 • 2.Run Installation
  Wizard
 • 3.Check your inbox to
  Sign in to ZoomInfo Grow

I agree to the Terms of Service and Privacy Policy. I understand that I will receive a subscription to ZoomInfo Community Edition at no charge in exchange for downloading and installing the ZoomInfo Contact Contributor utility which, among other features, involves sharing my business contacts as well as headers and signature blocks from emails that I receive.

Background Information

Employment History

Editor

E-LIS


Parish Priest


Ibarra sa


Elias sa


Affiliations

Roman Catholic Church

Member


Web References(5 Total References)


E-LIS - Author or Editor: Assunção, Maria Clara

eprints.rclis.org [cached]

Assunção, Maria Clara (1)
E-LIS - Author or Editor: Assunção, Maria Clara E-LIS, Eprints in Library and Information Science Homepage Author or Editor: Assunção, Maria Clara Assunção, Maria Clara (2005) Catalogação de documentos musicais escritos: uma abordagem à luz da evolução normativa. Master thesis, Departamento de História, Universidade de Évora. This list was generated on Mon Nov 3 05:03:21 CET 2008.


Noli Me Tangere (summary)

wwww.knowledgerush.com [cached]

Maria Clara, Ibarra's sweetheart, unwittingly adds to Ibarra's woes when she switches Ibarra's letter with another letter that reveals her true nature.
Maria Clara thinks Ibarra really died, gets depressed, and enters the nunnery. Ibarra has a sweetheart by the name of Maria Clara, an extraordinarily beautiful lady. Their long-standing love for each other is clearly manifested in this meeting, and Maria Clara cannot help but reread the letters her sweetheart had written her before he went to Europe. Because of this unfortunate incident, Maria Clara got sick but was luckily cured by the medicine Ibarra sent her. His beloved Maria Clara stops him just in time. Fray Damaso takes this opportunity to persuade the already-hesitant parents of Maria Clara to forbid their daughter from marrying Ibarra. The priest wishes Maria Clara to marry a Spanish named Linares who just arrived from Spain. Unfortunately, his letter to Maria Clara had somehow gets into the hands of the jury and is manipulated such that it then becomes evidence against him. Fray Damaso reluctantly agrees because Maria Clara explicitly threatens to take her own life if she is not allowed to become a nun. Si Crisostomo Ibarra ay katipan ni Maria Clara, isang kahali-halinang binibini, na sa kagandahan at mga katangian ay ginawa niyang sagisag ng Inang Pilipinas sa kanyang pangarap. Kinabukasan ng hapunang idinaos sa bahay ni kapitan Tiyago ay dumalaw si Ibarra kay Maria Clara. Sa paguulayaw nila ay pinapanariwa ang dalisay na pagmamahalang umusbong mula pa sa kanilang kamusmusan. Binasa noon ni Maria Clara ang sulat sa kanya ni Ibarra bago ito maglakbay sa Europa. (Mababanggit na muli ang sulat na ito sa daking huli nitong Maikling Kabuuan.) Ito'y din a natiis ni Ibarra na noo'y halos baliw na tatarakan si pare Damaso ng kutsilyong biglang nasunnggaban, ngini't naawat ni Maria Clara. Gawa ng malabis ng pagkasinkdaw sa pagkabagsak ng batong panulukan-noo'y halos natiyak na si Ibarra'y nadaganan at namatay-si Maria Clara ay nagkasakit at naglubha. Salamat na lamang sa mga gamut na ipinadala ni Ibarra at ipinaiinom ni Sinang sa maysakit, si Maria Clara ay unti-unting gumagaling. Samantalang ginaganap ang hapunang inihanda ni kapitan Tiyago alang-alang sa kasunduan nito at ni donya Victorina sa pag-iisang dibdib nina Maria Clara at Linares, si Ibarra ay nakatanan sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago ituloy ang pagtakas ay inibig ni Ibarrang magkausap sila nang sarilinan ni Maria Clara. Niloob ng tadhana na sila'y magkausap. Isinumbat ni Ibarra sa dalaga na siya'y ipinagkanulo nito dahil sa pagkakalahad sa hukuman ng nabanggit nang sulat. Pinasinungalingan ito ni Maria Clara-ang sulat ni Ibarrang kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay naagaw sa kanya sa pamamagitan ng pagbabala at pananakot. Sa halip nito'y ipinalit ang dalawang liham ng ina ni Maria Clara na sinulat bago ito ipanganak. Ang mga sulat yaon, na natagpuan ni pare Salvi sa kumbento, ay nagpapatotoo na si pare Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Si Crisostomo Ibarra ay katipan ni Maria Clara, isang kahali-halinang binibini, na sa kagandahan at mga katangian ay ginawa niyang sagisag ng Inang Pilipinas sa kanyang pangarap. Kinabukasan ng hapunang idinaos sa bahay ni kapitan Tiyago ay dumalaw si Ibarra kay Maria Clara. Sa paguulayaw nila ay pinapanariwa ang dalisay na pagmamahalang umusbong mula pa sa kanilang kamusmusan. Binasa noon ni Maria Clara ang sulat sa kanya ni Ibarra bago ito maglakbay sa Europa. (Mababanggit na muli ang sulat na ito sa daking huli nitong Maikling Kabuuan.) Ito'y din a natiis ni Ibarra na noo'y halos baliw na tatarakan si pare Damaso ng kutsilyong biglang nasunnggaban, ngini't naawat ni Maria Clara. Gawa ng malabis ng pagkasinkdaw sa pagkabagsak ng batong panulukan-noo'y halos natiyak na si Ibarra'y nadaganan at namatay-si Maria Clara ay nagkasakit at naglubha. Salamat na lamang sa mga gamut na ipinadala ni Ibarra at ipinaiinom ni Sinang sa maysakit, si Maria Clara ay unti-unting gumagaling. Samantalang ginaganap ang hapunang inihanda ni kapitan Tiyago alang-alang sa kasunduan nito at ni donya Victorina sa pag-iisang dibdib nina Maria Clara at Linares, si Ibarra ay nakatanan sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago ituloy ang pagtakas ay inibig ni Ibarrang magkausap sila nang sarilinan ni Maria Clara. Niloob ng tadhana na sila'y magkausap. Isinumbat ni Ibarra sa dalaga na siya'y ipinagkanulo nito dahil sa pagkakalahad sa hukuman ng nabanggit nang sulat. Pinasinungalingan ito ni Maria Clara-ang sulat ni Ibarrang kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay naagaw sa kanya sa pamamagitan ng pagbabala at pananakot. Sa halip nito'y ipinalit ang dalawang liham ng ina ni Maria Clara na sinulat bago ito ipanganak. Ang mga sulat yaon, na natagpuan ni pare Salvi sa kumbento, ay nagpapatotoo na si pare Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina subalit ang pag-iibig niya saa binata ay di magbabago kailanman. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Kapitan Tiyago Mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara. Padre Salvi Kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara. Linares Malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara. Tiya Isabel Hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara. Ibarra's sweetheart, Maria Clara, an extraordinarily beautiful lady is known as the daughter of Capitan Tiago, an affluent resident of Binondo. The day after the humbling party, Ibarra goes to see Maria Clara.


Noli Me Tangere (summary)

www.knowledgerush.com [cached]

Maria Clara, Ibarra's sweetheart, unwittingly adds to Ibarra's woes when she switches Ibarra's letter with another letter that reveals her true nature.
Maria Clara thinks Ibarra really died, gets depressed, and enters the nunnery. Ibarra has a sweetheart by the name of Maria Clara, an extraordinarily beautiful lady. Their long-standing love for each other is clearly manifested in this meeting, and Maria Clara cannot help but reread the letters her sweetheart had written her before he went to Europe. Because of this unfortunate incident, Maria Clara got sick but was luckily cured by the medicine Ibarra sent her. His beloved Maria Clara stops him just in time. Fray Damaso takes this opportunity to persuade the already-hesitant parents of Maria Clara to forbid their daughter from marrying Ibarra. The priest wishes Maria Clara to marry a Spanish named Linares who just arrived from Spain. Unfortunately, his letter to Maria Clara had somehow gets into the hands of the jury and is manipulated such that it then becomes evidence against him. Fray Damaso reluctantly agrees because Maria Clara explicitly threatens to take her own life if she is not allowed to become a nun. Si Crisostomo Ibarra ay katipan ni Maria Clara, isang kahali-halinang binibini, na sa kagandahan at mga katangian ay ginawa niyang sagisag ng Inang Pilipinas sa kanyang pangarap. Kinabukasan ng hapunang idinaos sa bahay ni kapitan Tiyago ay dumalaw si Ibarra kay Maria Clara. Sa paguulayaw nila ay pinapanariwa ang dalisay na pagmamahalang umusbong mula pa sa kanilang kamusmusan. Ito'y din a natiis ni Ibarra na noo'y halos baliw na tatarakan si pare Damaso ng kutsilyong biglang nasunnggaban, ngini't naawat ni Maria Clara. Gawa ng malabis ng pagkasinkdaw sa pagkabagsak ng batong panulukan-noo'y halos natiyak na si Ibarra'y nadaganan at namatay-si Maria Clara ay nagkasakit at naglubha. Salamat na lamang sa mga gamut na ipinadala ni Ibarra at ipinaiinom ni Sinang sa maysakit, si Maria Clara ay unti-unting gumagaling. Samantalang ginaganap ang hapunang inihanda ni kapitan Tiyago alang-alang sa kasunduan nito at ni donya Victorina sa pag-iisang dibdib nina Maria Clara at Linares, si Ibarra ay nakatanan sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago ituloy ang pagtakas ay inibig ni Ibarrang magkausap sila nang sarilinan ni Maria Clara. Niloob ng tadhana na sila'y magkausap. Isinumbat ni Ibarra sa dalaga na siya'y ipinagkanulo nito dahil sa pagkakalahad sa hukuman ng nabanggit nang sulat. Pinasinungalingan ito ni Maria Clara-ang sulat ni Ibarrang kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay naagaw sa kanya sa pamamagitan ng pagbabala at pananakot. Sa halip nito'y ipinalit ang dalawang liham ng ina ni Maria Clara na sinulat bago ito ipanganak. Ang mga sulat yaon, na natagpuan ni pare Salvi sa kumbento, ay nagpapatotoo na si pare Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Si Crisostomo Ibarra ay katipan ni Maria Clara, isang kahali-halinang binibini, na sa kagandahan at mga katangian ay ginawa niyang sagisag ng Inang Pilipinas sa kanyang pangarap. Kinabukasan ng hapunang idinaos sa bahay ni kapitan Tiyago ay dumalaw si Ibarra kay Maria Clara. Sa paguulayaw nila ay pinapanariwa ang dalisay na pagmamahalang umusbong mula pa sa kanilang kamusmusan. Ito'y din a natiis ni Ibarra na noo'y halos baliw na tatarakan si pare Damaso ng kutsilyong biglang nasunnggaban, ngini't naawat ni Maria Clara. Gawa ng malabis ng pagkasinkdaw sa pagkabagsak ng batong panulukan-noo'y halos natiyak na si Ibarra'y nadaganan at namatay-si Maria Clara ay nagkasakit at naglubha. Salamat na lamang sa mga gamut na ipinadala ni Ibarra at ipinaiinom ni Sinang sa maysakit, si Maria Clara ay unti-unting gumagaling. Samantalang ginaganap ang hapunang inihanda ni kapitan Tiyago alang-alang sa kasunduan nito at ni donya Victorina sa pag-iisang dibdib nina Maria Clara at Linares, si Ibarra ay nakatanan sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago ituloy ang pagtakas ay inibig ni Ibarrang magkausap sila nang sarilinan ni Maria Clara. Niloob ng tadhana na sila'y magkausap. Isinumbat ni Ibarra sa dalaga na siya'y ipinagkanulo nito dahil sa pagkakalahad sa hukuman ng nabanggit nang sulat. Pinasinungalingan ito ni Maria Clara-ang sulat ni Ibarrang kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay naagaw sa kanya sa pamamagitan ng pagbabala at pananakot. Sa halip nito'y ipinalit ang dalawang liham ng ina ni Maria Clara na sinulat bago ito ipanganak. Ang mga sulat yaon, na natagpuan ni pare Salvi sa kumbento, ay nagpapatotoo na si pare Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara, isang napakangandang binibini at larawan ng dalagang Pilipina. Sa pananghaliang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata, hindi na lamang niya sana ito papansinin subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari, salamat na lamang at napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito ay itiniwalag o ineskomonyon si Ibarra ng Arsobispo ng simbahang Katoliko Romano. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya'y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara. Kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara. Maria Clara Malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara. Hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara. Ibarra's sweetheart, Maria Clara, an extraordinarily beautiful lady is known as the daughter of Capitan Tiago, an affluent resident of Binondo. The day after the humbling party, Ibarra goes to see Maria Clara. Their long-standing love is clearly manifested in this meeting, and Maria Clara cannot help but reread the letters her sweetheart had written her before he went to Europe. The sequence of events proved to be too traumatic for Maria Clara who got seriously ill but was luckily cured by the medicine Ibarra sent her. His beloved Maria Clara stops him just in time. Fa


script ng noli me tangere

www.knowledgerush.com [cached]

TIYAGO: Huwag ka munang umalis, darating pa si Maria Clara.
MARIA CLARA: Bakit kaya wala pa siya? Sinilip ni Maria Clara ang bintana upang makita kung sino ang dumating. Nang nakita niya si Crisosotomo ay agad siyang tumakbo sa kanyang silid at nagpaganda. Pumasok naman si Crisostomo at siya'y sinalubong ni Tiya Isabel. CRISOSTOMO: Magandang araw po, Tiya Isabel. TIYA ISABEL: Magandang araw din sa iyo iho. CRISOSTOMO: Nandito po ba si Maria Clara? Si Tiya Isabel ay kumatok sa pinto ng silid ni Maria Clara. TIYA ISAEL: Maria Clara, si Tiya Isabel mo ito. MARIA CLARA: Pasok po kayo, tiya. TIYA ISABEL: Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? MARIA CLARA: Hindi na po, Tiya. Lumabas si Maria Clara. CRISOSTOMO: Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. MARIA CLARA: Hmp! Nakapunta ka lang sa Europa, tumamis na ang iyong mga salita. Marahil, maraming magagandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambobola mo. CRISOSTOMO: Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad na nilalang? MARIA CLARA: Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? CRISOSTOMO: Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. MARIA CLARA: Asus! Binola pa ako. CRISOSTOMO: Labis akong nangulila sa iyo, Maria. MARIA CLARA: Higit akong nangulila, Crisostomo. CRISOSTOMO: Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay Araw ng mga Patay. Hanggang sa muli, mahal ko. MARIA CLARA: Sandali. Pumitas ng mga bulaklak si Maria Clara at ibinigay ang mga ito kay Crisostomo. MARIA CLARA: Ialay mo ang mga ito sa iyong mga magulang. MARIA CLARA: Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. KAIBIGAN 1: Maria Clara, kumusta na kayo ni Ibarra? MARIA CLARA: Kami ni Ibarra? MARIA CLARA: Oo…sa katunayan ay papunta na siya dito ngayon at sabay kaming mangingisda… MARIA CLARA: O, nandito ka na pala, Crisostomo. IBARRA: Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? MARIA CLARA: Kung iyan ang nais mo… MARIA CLARA: Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? ELIAS: Naku hindi po, señorita. Ilang sandali na lamang at makakarating na rin tayo doon. MARIA CLARA: Ano iyon? ELIAS: Marahil ay kahoy lamang po. MARIA CLARA: Ah kahoy lamang pala. IBARRA: Kahoy pa rin ba iyon? ELIAS: Sandali lamang po at titingnan ko- Isang buwaya!!! MARIA CLARA: May buwaya! ELIAS: Kaya pala nauubos na ang mga isda sa ilog na ito! Kailangang mamatay na ang buwaya na iyan! MARIA CLARA: Crisostomo, nanganganib ang buhay niya! MARIA CLARA: Ibarra! MARIA CLARA: (Umiiyak) Nasaan na sila? Baka kung ano na ang nangyari sa kanila. TAUHAN: Ligtas sila! Ligtas sila! Sa isang malaking hapag, nananghali sina Crisostomo, Maria Clara at ang ibang mga panauhin. MARIA CLARA: Siyempre naman, mahal ko. MARIA CLARA: 'Wag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. IBARRA: Kung alam mo lamang kung ganoo ako nagtitimpi sa kurang iyan. DAMASO: Katulad lamang siya ng kayang ama! Akalain mong isang desente ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan… IBARRA: Patawarin mo ako Maria Clara, pero hindi ko na ito matitiis pa! MARIA CLARA: Crisostomo! Pakiusap…alang-alang man lamang sa akin, 'wag mong saktan si Padre Damaso. Binitawan ni Ibarra ang takot na si Padre Damaso. IBARRA: Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita n'yo na kung may dugo ba talagang dumadalo'y sa mga ugat ng taong iyan! Lumisan si Ibarra at iniwan ang umiiyak na si Maria Clara. Sa tahanan nila Kapitan Tiyago ay dumating ang mag-asawang de Espadaña kasama ang isang binatang Kastilang nagngangalang Alfonso Linares upang alamin ang kalagayan ng may sakit na si Maria Clara. TIBURCIO: Kumusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Nagtungo sila sa silid ni Maria Clara. MARIA CLARA: Sumasakit pa rin po ang aking ulo, doktor. ALFONSO: Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? DAMASO: Maria Clara! MARIA CLARA: Padre Damaso...salamat po sa pagbisita ninyo. DAMASO: Labis akong nag-alaala sa iyo, iha. Magpagaling ka kaagad. MARIA CLARA: Opo. MARIA CLARA: Opo, padre. Lumabas si Padre Damaso sa silid ni Maria Clara at pumunta sa sala. Binabalaan kita, kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara, at malalaman ng lahat ang tunay mong pagkatao! MARIA CLARA: Crisostomo…? IBARRA: Mahal ko...tinulungan ako ni Elias na makatakas. MARIA CLARA: Patawarin mo ako, mahal ko. MARIA CLARA: Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad, dahil nasisiguro ko, mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mong… IBARRA: Nalaman kong ano? MARIA CLARA: ...ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso... IBARRA: Paano- MARIA CLARA: Basta lagi mong tandaan, kahit nasaan ka man, ikaw lamang ang iibigin ko, Crisostomo. IBARRA: Paalam, Maria Clara... Umalis na si Ibarra at napaiyak na lamang si Maria Clara. MARIA CLARA: Hindi!!! Hindi ito maaari...mahal ko... DAMASO: Ano'ng nangyari sa'yo, anak ko? MARIA CLARA: Masaya na po ba kayo? MARIA CLARA: Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko... DAMASO: Ngunit- MARIA CLARA: Tanging si Ibarra lang ang mahal ko, walang iba. Hindi ko mahal si Alfonso…at hindi ako magpapakasal sa kanya. DAMASO: Ngunit- MARIA CLARA: Kung itutuloy n'yo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa…magpapakamatay ako! DAMASO: Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako…kung nanghimasok ako sa inyo ni Ibarra…sa buhay mo. Patawad, anak ko. MARIA CLARA: Magmomongha na lamang ako. Chapter 60-Ikakasal si Maria Clara


www.dioceseofcubao.org

Quezon Avenue, D. Tuazon, Maria Clara, Blumentritt
PARISH PRIEST:


Similar Profiles

city

Browse ZoomInfo's Business
Contact Directory by City

city

Browse ZoomInfo's
Business People Directory

city

Browse ZoomInfo's
Advanced Company Directory