No Photo Available

Last Update

2015-01-20T00:00:00.000Z

This profile was last updated on .

Is this you? Claim your profile.

Get ZoomInfo Grow

+ Get 10 Free Contacts a Month

Please agree to the terms and conditions

I agree to the Terms of Service and Privacy Policy. I understand that I will receive a subscription to ZoomInfo Grow at no charge in exchange for downloading and installing the ZoomInfo Contact Contributor utility which, among other features, involves sharing my business contacts as well as headers and signature blocks from emails that I receive.

Background Information

Employment History

VA RUGAM SA

Web References (5 Total References)


Christ4ro – Our Team

christ4ro.com [cached]

Prelegeri pentru tineret, cu Iosif Ton, la bisericile din Arizona!


Christ4roChrist4ro

christ4ro.com [cached]

Iosif Ton - Manifestul Imparatiei Lui Dumnezeu by Christ4ro

...
Astfel de amintiri se constituie ca adevărate diamante de mare preţ, zămislite în cuptorul suferinţelor pentru Hristos, în mijlocul noroiului şi pietrişului unei societăţi abrutizante. În acest sens, cartea „Fiţi oameni�, alcătuită dintr-o selecţie a predicilor ţinute către Iosif Ţon în perioada 1973-1981 reprezintă un adevărat tezaur de nestemate, ce strălucesc în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu. Valoarea acestor „cuvinte fără de moarte� poate fi în mod corect evaluată doar în perspectiva veşniciei, fiind cu atât mai mare cu cât timpul în care au fost aduse la viaţă era unul de întuneric, necredinţă şi disperare.
Chemare la o viaţă transformată
„Care au fost caracteristicile de bază ale predicilor mele din acea perioadă adunate în volumul acesta reprezentativ?�, spune Iosif Ţon. „În primul rând, prin multe dintre aceste predici am căutat să dau oamenilor curajul de a sta drept în picioare, de a înfrunta persecuţia cu bărbăţie, de a fi gata de orice sacrificiu pentru credinţă, de a rămâne cu Domnul Isus prin orice încercare.� Nu este simplu să îţi propui un astfel de obiectiv şi cu atât mai greu este să îl şi realizezi, dar prin viaţa şi exemplul pastorului Iosif Ţon putem spune că acest obiectiv a fost atins. De asemenea, în aceste predici se poate urmări o temă care apare iarăşi şi iarăşi în scrierile lui Iosif Ţon, având drept subiect transformarea vieţii. „În al doilea rând, preocuparea mea a fost să văd că credinţa oamenilor nu rămâne ceva teoretic, ci că ea este un act care duce la o viaţă transformată. Pe scurt, prin predicile mele am vrut să produc oameni de caracter. Am predicat un mesaj care să ducă la transformare lăuntrică şi la o trăire curată.�
Sursa adevăratei bucurii
O primă temă pe care o abordează Iosif Å¢on este cea a „adevăratei bucuriiâ€�. Pare destul de dificil să vorbeÅŸti despre bucurie unor oameni întristaÅ£i ÅŸi apăsaÅ£i de felurite suferinÅ£e, dar aici este puterea de excepÅ£ie a creÅŸtinismului. Un creÅŸtin nu poate fi decât un om care gustă din adevărata bucurie cerească, în timp ce bucuria oferită de această lume este întotdeauna trecătoare ÅŸi durează puÅ£in. „Sursa acestei bucurii este o gândire schimbată. Åži eu accentuez â€" ÅŸi aÅ£i văzut că accentuez mereu: să te laÅŸi pătruns mereu de acest gând: că eÅŸti fiul lui Dumnezeu, că eÅŸti unit cu Hristos, că eÅŸti în mâna Lui. Acest gând trebuie să te pătrundă până în adâncurile tale. Eu aÅŸa înÅ£eleg secretul bucuriei, prin a ÅŸti că Dumnezeu îmi este tată.â€�
...
Dar caracteristică pentru Iosif Ţon este acea abordare practică, având implicaţii imediate, a luptei pe care o dăm împotriva păcatului, indiferent de formă. În această luptă ne regăsim ori de câte ori ne opunem răului din lume şi celor care-l promovează. Dar în această luptă, cel care prezintă adevărul nu trebuie să rămână singur, ci alături de el trebuie să fie toţi cei care cred în Hristos. „Vreau să ştiţi că voi, cei care vă rugaţi în taină, voi sunteţi cei care faceţi biruinţa Evangheliei. Nu predicatorul este cel care biruie; voi biruiţi!
...
Ce ideal deosebit a aşezat Iosif Ţon în faţa celor care erau destinaţi să ajungă „ oameni noi�, după chipul fricii! Fără a vorbi în mod direct împotriva regimului, pastorul Iosif Ţon lovea la rădăcina principiilor de întuneric care stăteau la baza acestuia. De fapt, creştinismul autentic va fi totdeauna o ameninţare pentru oricine doreşte să fie stăpân peste semenii săi, precum şi pentru oricine doreşte să se înalţe împotriva Celui Prea Înalt. Experimentul comunist nu a fost altceva decât o bătălie pentru mintea oamenilor, o încercare de a-i abate de la realitatea lumii spirituale, de a-i arunca în suferinţă şi de a distruge noţiunea de om. Pentru toate aceste aspecte, Iosif Ţon a dedicat predici care să restaureze valoarea umană, care să ne determine să nu fugim de suferinţa pentru Hristos, să credem în realitatea lumii viitoare, să învăţăm abecedarul Evangheliei şi să câştigăm bătălia pentru mintea noastră. Autorul ne-a arătat ce înseamnă adevărata sete după Dumnezeu şi cum putem primi viaţă de la Duhul Sfânt, pentru ca în final, să trăim experienţa unor soluţii neobişnuite pentru situaţii deznădăjduite şi să ne acceptăm pe noi înşine, să nu mai fim cu inima împărţită şi să fim asemenea cu Hristos.
...
Minunea descătuşării Cuvântului lui Dumnezeu s-a realizat prin oameni adevăraţi, oameni ai credinţei, oameni ai adevărului, printre care se numără şi pastorul Iosif Ţon. De aceea, această carte apel - „Fiţi oameni� - rămâne valabilă, indiferent de vreme. Nimic nu s-a schimbat, decât doar decorul. Lupta este aceeaşi.


Christ4ro – Iosif Ton

christ4ro.com [cached]

Iosif Ton Christ4ro - Iosif Ton Christ4ro

...
Posts tagged Iosif Ton
Iosif Ton - Manifestul Imparati... Mar 23, 2014 ~ Written by admin ~ Leave a Comment Iosif Ton - Manifestul Imparatiei lui Dumnezeu
...
http://rodiagnusdei.files.wordpress.com/2013/09/iosif-ton-august-2013.png?w=535 Iosif Ton - Manifestul Imparatiei Lui Dumnezeu by Christ4ro
...
Iosif Ton - Manifestul Imparatiei lui Dumnezeu


Christ4ro – Iosif Ton

christ4ro.com [cached]

Iosif Ton Christ4ro - Iosif Ton Christ4ro

...
Posts in category Iosif Ton
...
Iosif Ton - Manifestul Imparati... Mar 23, 2014 ~ Written by admin ~ Leave a Comment Iosif Ton - Manifestul Imparatiei lui Dumnezeu
...
http://rodiagnusdei.files.wordpress.com/2013/09/iosif-ton-august-2013.png?w=535 Iosif Ton - Manifestul Imparatiei Lui Dumnezeu by Christ4ro
...
Iosif Ton - Manifestul Imparatiei lui Dumnezeu


CHRIST4RO » Our Team

christ4ro.com [cached]

Iosif Ton

...
Iosif Ton
...
Articole - Iosif Ton
...
Iosif Ton

Similar Profiles

Other People with this Name

Other people with the name Ton

Kristine Ton
Resolute Management Inc

Dana Ton
KPC Healthcare Inc

Kim Ton
Cargill Incorporated

Huong Ton
Northwestern Mutual Wealth Management Company

Desmond Ton
Ajinomoto Co. Inc

City Directory Icon

Browse ZoomInfo's Business Contact Directory by City

People Directory Icon

Browse ZoomInfo's
Business People Directory

Company Directory Icon

Browse ZoomInfo's
Advanced Company Directory