Share This Profile
Share this profile on Facebook.
Link to this profile on LinkedIn.
Tweet this profile on Twitter.
Email a link to this profile.
See other services through which you can share this profile.
This profile was last updated on 10/26/13  and contains information from public web pages and contributions from the ZoomInfo community.

Gunilla Ekholtz

Wrong Gunilla Ekholtz?

Public Relations Consultant

Local Address:  Sweden
Ekholtz Kommunikation AB
 
Background

Employment History

Board Memberships and Affiliations

33 Total References
Web References
Gunilla Ekholtz Head ...
investor.nobelbiocare.com, 9 Oct 2008 [cached]
Gunilla Ekholtz
Head of Investor Relations Investor Relations Officer
E-mail: suha.demokan@nobelbiocare.com E-mail: gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com
Phone: +41 43 211 42 30
Gunilla Ekholtz, Investor ...
corporate.nobelbiocare.com, 5 Mar 2010 [cached]
Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer, tel +46 31 81 88 36, gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com
Gunilla ...
investor.nobelbiocare.com, 5 Nov 2008 [cached]
Gunilla Ekholtz
...
Gunilla Ekholtz Investor Relations Officer
Nobel Biocare - News and Events
investor.nobelbiocare.com, 15 Sept 2006 [cached]
Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer Tel: +46 31 81 88 36, +46 708 81 88 36e-mail: gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com
Gunilla Ekholtz, Investor ...
investor.nobelbiocare.com, 1 Jan 2007 [cached]
Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer Tel: +46 31 81 88 36, +46 708 81 88 36e-mail: gunilla.ekholtz@nobelbiocare.com
Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som är världsledande producent av innovativa estetiska ersättningar för förlorade tänder med sina varumärken Brånemark System®, NobelSpeedy™, NobelReplace™, NobelPerfect®, NobelDirect®, Replace® Select (dentala implantat) och Procera® (individuellt utformad protetik).Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ tandvård, med ett brett produktprogram som omfattar tandkronor, bryggor och implantat, liksom utbildningsprogram och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept.Nobel Biocare har ca 1 900 anställda och 2005 uppgick den totala försäljningen till 485 MEUR.Företaget har sitt säte i Zürich i Schweiz med huvudkontor i Zürich och i Göteborg.Produktionen sker vid fyra produktionsanläggningar i Sverige och i USA.Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 33 länder.Aktierna i det schweiziska moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på såväl den schweiziska börsen SWX som på Stockholmsbörsen.
Utbildning av tandvårdspersonal är ett viktigt inslag i Nobel Biocares strategi.För att bemöta patienternas ökande efterfrågan är det viktigt att också tandläkarutbildningen utvecklas och att dentala implantatbehandlingar och estetisk tandvård införs i kursplanen.
Other People with the name "Ekholtz":
Other ZoomInfo Searches
Accelerate your business with the industry's most comprehensive profiles on business people and companies.
Find business contacts by city, industry and title. Our B2B directory has just-verified and in-depth profiles, plus the market's top tools for searching, targeting and tracking.
Atlanta | Boston | Chicago | Houston | Los Angeles | New York
Browse ZoomInfo's business people directory. Our professional profiles include verified contact information, biography, work history, affiliations and more.
Browse ZoomInfo's company directory. Our company profiles include corporate background information, detailed descriptions, and links to comprehensive employee profiles with verified contact information.